abdulhalimramli.webs.com

My Website Abdul Halim Ramli

Click here to edit subtitle

Ddilahirkan pada 10. 11.1965, di Kg.Terentang, Batu Kikir, N. Sembilan. Mendapat ijazah Sarjana dalam bidang Usuluddin dan Falsafah dari UKM. Memperolehi ijazah Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang Sejarah Hubungan Etnik di Universiti Malaya. Berkhidmat di Universiti Teknologi MARA Negeri Sembilan.

 ANUGERAH YANG DITERIMA

1.     Anugerah Khidmat Cemerlang 2003

2. Anugerah PenulisanTerbaik (Kategori Penulis Tunggal), UPENA 2006.

3. Anugerah Penulisan Terbaik (Karya Islam), Majlis Sanggar Buku, UPENA 2007.

4. Anugerah Kualiti Penerbitan Terbaik UPENA 2008.