abdulhalimramli.webs.com

My Website Abdul Halim Ramli

Click here to edit subtitle

PROFIL DIRI

Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ramli.

Karya 

Subscribe To My Website

  • Subscribing allows you to get site updates. Your email address will be kept private.

Koleksi Tulisan

Pilihan Raya 1969

Pilihan raya umum pada 1969, iaitu pilihan raya umum kali ketiga semenjak Malaysia mencapai kemerdekaan telah diadakan pada 10 Mei 1969. Jumlah pengundi ketika itu berjumlah 3.3 juta orang. Terdahulu dalam pilihan raya 1964, isu utama pilihan raya ketika itu adalah konfrantasi dengan Indonesia. see more.... 

Pelaksanaan Kedudukan Istimewa Orang Melayu 

The special position of the Malays has been recognized by the British since before independence. British colonists already recognize the position began in 1914 with the creation of Malay Reservation Enactment. The rating is further strengthened through the establishment of the Federation of Malaya Agreement 1948. see more... 

DASAR HUBUNGAN KAUM SELEPAS MERDEKA

Selepas Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, perpaduan dan hubungan antara kaum masih menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan secara tuntas. Isu-isu yang berkaitan dengan kedudukan istimewa orang Melayu, kedudukan bahasa Melayu...see more

Konsep Jati Diri Melayu

Perbincangan tentang konsep jati diri Melayu, akhir-akhir ini seringkali didengar dalam pelbagai media, sebenarnya natijah dari semakin merosotnya pegangan dan kefahaman orang-orang Melayu terhadap konsep tersebut. Kerungsingan berbagai pihak...see more

PEMIKIRAN ISLAM PROF. ISMAIL AL-FARUQI

Isma'il al-Faruqi merupakan seorang pemikir Islam zaman moden yang belum sedekad meninggal dunia. Oleh kerana itu, belum banyak kajian yang mendalam dan sistematik dilakukan terhadap biografi beliau dilakukan oleh para pengkaji berbanding dengan tokoh-tokoh ulamak, pemikir dan reformis Islam pada masa lampau   see more